بهرام و بهروز

عنوان
بهرام و بهروز
مولف، مصحح
میرزا احمد وقار شیرازی
چاپخانه
چاپ سنگی بمبئی
سال چاپ
1278 ق
تعداد صفحات
111
زبان
فارسی