تاریخ ایران

عنوان
تاریخ ایران
مولف، مصحح
سرجان ملکم ، ترجمه اسماعیل حیرت
چاپخانه
دنیای کتاب
سال چاپ
1362
تعداد صفحات
697
زبان
فارسی