تاریخ قطب شاهی حیدرآباد دکن

عنوان
تاریخ قطب شاهی
مولف، مصحح
سید برهان الدین احمد
چاپخانه
مطبع برهانیه محاذی
سال چاپ
1306 ق
تعداد صفحات
71
زبان
فارسی