تجرید اللغات

عنوان
تجرید اللغات
مولف، مصحح
علی بن مصطفی بادکوبی (باکویی)
چاپخانه
تهران، مطبعه میرزا حبیب الله
سال چاپ
1314
تعداد صفحات
128
زبان
فارسی