تعزیه فاطمیه

عنوان
تعزیه فاطمیه
مولف، مصحح
آقا محمدحسن علمی و علی اکبر علمی
چاپخانه
گراوری
سال چاپ
1326 ش
تعداد صفحات
36
زبان
فارسی