خلاصه السیاق

عنوان
خلاصه السیاق
مولف، مصحح
میرزا سید حسن خان دبیر قاجار تفرشی
چاپخانه
-
سال چاپ
1326ق
تعداد صفحات
33
زبان
فارسی