دیوان اشعار شیخ علی

عنوان
دیوان اشعار شیخ علی
مولف، مصحح
شیخ علی معروف به بابای کوهی
چاپخانه
-
سال چاپ
1345
تعداد صفحات
163
زبان
فارسی