دیوان خواجه حافظ شیرازی معه دیباچه و قصاید

عنوان
دیوان خواجه حافظ شیرازی معه دیباچه و قصاید
مولف، مصحح
حافظ شیرازی - میرزا ابوطالب لندنی
چاپخانه
-
سال چاپ
1791م
تعداد صفحات
391
زبان
فارسی