رباعیات خیام و باباطاهر

عنوان
رباعیات خیام و باباطاهر
مولف، مصحح
به خط عبدالصمد و به اهتمام محمد افندی تاجر
چاپخانه
مطبعه محمود بک
سال چاپ
1324ق
تعداد صفحات
97
زبان
فارسی