زبدهً الحقایق

عنوان
زبدهً الحقایق
مولف، مصحح
عبدالله بن محمد عین القضات همدانی
چاپخانه
-
سال چاپ
قرن هفتم
تعداد صفحات
256
زبان
فارسی