فهرست کتابهای چاپ سنگی تبریز

عنوان
فهرست کتابهای چاپ سنگی تبریز
مولف، مصحح
هادی هاشمیان
چاپخانه
ستوده
سال چاپ
1386
تعداد صفحات
325
زبان
فارسی