نظامنامه مراسم تعزیه داری

عنوان
نظامنامه مراسم تعزیه داری
مولف، مصحح
-
چاپخانه
مطبع دائره تحریرات حضور و مجلس عالی وزرا
سال چاپ
1303 ش
تعداد صفحات
13
زبان
فارسی