هندسه مخروط

عنوان
هندسه مخروط
مولف، مصحح
ابوالقاسم قربانی - حسن صفاری
چاپخانه
علمی
سال چاپ
1332
تعداد صفحات
130
زبان
فارسی