وقایع ایام محاصره دارالجهاد قلعه حیدرآباد

عنوان
وقایع ایام محاصره دارالجهاد قلعه حیدرآباد
مولف، مصحح
نعمت خان عالی شیرازی
چاپخانه
لکهنو نولکشور
سال چاپ
1928
تعداد صفحات
83
زبان
فارسی