چاپ سنگی فارسی از نگاه شرق شناسان

عنوان
چاپ سنگی فارسی از نگاه شرق شناسان
مولف، مصحح
ترجمه شهروز مهاجر ، ارکیده ترابی
چاپخانه
تهران ، پیکره
سال چاپ
1391
تعداد صفحات
265
زبان
فارسی